Úvod / Aktuality / Brüel & Kjaer S&V / Lidské ucho v decibelech

24. 06. 2010 | Brüel & Kjaer S&V

Lidské ucho v decibelech

Často můžeme slyšet, že se omezením dopravní rychlosti či stavební úpravou dosáhlo jistého snížení hluku, které je, jak jinak, vyjadřováno v decibelech /dB/. Co na to však říká naše lidské ucho - jak to vnímáme?

Základní jednotkou hlasitosti je 1 fón /Ph/ - a pro kmitočet 1kHz je jeho stupnice číselně shodná se stupnicí vyjádřenou v dB /poměrová jednotka - tedy bezrozměrná/.
Změnu hlasitosti /úrovně hluku/ vyjádřenou v dB:
1 dB - hudebně cvičené ucho rozpozná změnu hlasitosti o tuto hodnotu
3 dB - většina lidí je schopna rozpoznat tuto změnu hlasitosti /při porovnávání/
5 dB - většinová jistota v poznání změny hlasitosti
10 dB - zvýšení /snížení/ o tuto velikost hlasitosti - dvojnásobný /poloviční/ pocit hlasitosti

Roste-li intenzita zvuku geometrickou řadou, vjemový pocit hlasitosti roste aritmetickou řadou /Weber -Fechnerův zákon / - platí opět pro tónový kmitočet 1kHz.

 
 

Další

 
 
 
loading