Úvod / Aktuality / Brüel & Kjaer S&V / Venkovní měření hluku s integrovanými parametry proudění vzduchu

10. 04. 2013 | Brüel & Kjaer S&V

Venkovní měření hluku s integrovanými parametry proudění vzduchu

Proudění vzduchu významně ovlivňuje šíření zvuku a má nezanedbatelný vliv na naměřenou hodnotu hluku. Rychlost větru a jeho směr proto musí být brány v úvahu při venkovním měření hluku - proto také většina norem zabývajících se měřením venkovního hluku určuje horní limit rychlosti větru, kdy je ještě dovoleno měření provádět / např. ISO 1996-2: 2007/.

Brüel & Kjær meteorologická stanice MM-0316-A pro měření síly a směru větru, zkráceně "větroměr" je určena k použití při měření venkovního hluku, kdy se souběžně ukládají vedle hlukových parametrů i data z větroměru. Tento větroměr je možno přímo použít pro hlukoměry typové řady 2250 a 2270, které jsou provedení G4 a mají nainstalovaný SW verze 4 a vyšší.

Větroměr je spojen s hlukoměrem pomocí USB konektoru na hlukoměru / pro použití se starším hardware je k dispozici adaptér AO 1476/, ze kterého je také napájen, takže nepotřebuje vlastní zdroj napájení. Je dodáván také adaptér pro připevnění samotného senzoru proudění vzduchu na stativ.

Parametry větru - rychlost a směr / průměrné, max. a min. hodnoty/ jsou ukládány společně s hodnotami hluku při použití BZ-7224 Logging module, BZ-7225 Enhanced Logging a BZ-7133 Logging pro hlukoměr 2250-Light. Při použití těchto SW jsou větrné parametry zobrazovány na displeji hlukoměru.

 

Stažení naměřených dat - hlukových i větrných - se provede pomocí Measurement Partner programu BZ-5503, dodávaného společně s hlukoměry. Hluková i povětrnostní data jsou zobrazována ve stejném časovém grafu. Pomocí výběru v časovém grafu lze pak získat hlukové hodnoty, které odpovídají požadovaným hodnotám povětrnosti. Značky na časovém profilu se mohou nechat nastavovat automaticky tak, aby měření hluku odpovídalo zadaným parametrům ohledně rychlosti a směru větru.

Použitím jednotky MM-0316 dosáhneme komfortnější práce při vyhodnocování naměřených dat a zpřesnění výsledných hodnot venkovního hluku.

 
 

Další

 
 
 
loading